Javna ustanova "Centar za socijalni rad Zenica"
Obavještenja
1 2 3
Dobrodošli na internet stranicu Javne ustanove
Centar za socijalni rad Zenica.

Na ovoj stranici možete se informisati o pravima i
uslugama iz oblasti socijalne zaštite, zaštite
porodice sa djecom i porodično-pravne zaštite.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2019. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2019. godine
02/04/2019


Dana 02.04.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 3. mjesec 2019. godine.

8. MART – DANA ŽENA
08/03/2019SVIM ŽENAMA NAJLJEPŠE ČESTITKE POVODOM 8. MARTA – DANA ŽENA
KOLEKTIV JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za januar 2019. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za januar 2019. godine
07/03/2019


Dana 07.03.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za januar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za januar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za januar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za januar 2019.
- Zaposlene porodilje za januar 2019.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2019. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2019. godine
07/03/2019


Dana 07.03.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 2. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2018. godine
11/02/2019


Dana 11.02.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za decembar 2018.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2018. godine
08/02/2019


Dana 08.02.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za decembar 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za decembar 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za decembar 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za decembar 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za decembar 2018.
- Zaposlene porodilje za decembar 2018.
- Dodatak na djecu za decembar 2018.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za januar 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za januar 2019. godine
31/01/2019


Dana 31.01.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 1. mjesec 2019. godine.

Zahvalnost za doniranu računarsku opremu
Zahvalnost za doniranu računarsku opremu
25/01/2019


U okviru projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ – faza 3, koji na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Catholic Relief Services (CRS) i Švicarskom vladom, putem Švicarske ambasada u BiH, a koji ima za cilj uspostavu funkcionalnog i održivog sistema prihvata i integracije bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji, 24.01.2019. godine donirana je računarska oprema kantonima, gradovima, općinama i centrima za socijalni rad sa područja BiH, koju je između ostalog dobila i Javna ustnova Centar za socijalni rad Zenica.
Računar je u ime Centra za socijalni rad Zenica preuzeo Nebojša Nikolić, direktor, koji se tom prilikom zahvalio organizatorima i donatorima na ovoj vrijednoj donaciji.Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
15/01/2019


Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tekst Javnog oglasaDirektoru Centra zahvalnica od Saveza općinskih udruženja gluhih i nagluhih ZDK
15/01/2019

Zbog doprinosa u radu Saveza općinskih udruženja gluhih i nagluhih u Zeničko-dobojskom kantonu dodijeljena je zahvalnica Nebojši Nikoliću, direktoru Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica. Doprinos se ogledao kroz pomoć i podršku u radu ovog udruženja i ostvarivanju njegove uloge i zadataka posebno kad je u pitanju osiguravanje adekvatnog nivoa socijalne zaštite i smanjenje socijalne isključenosti gluhih i nagluhih osoba.

Iz Centra za socijalni rad Zenica se iskreno nadaju da će nastaviti dosadašnju uspješnu saradnju između Centra i Udruženja gluhih i nagluhih osoba ZDK, na temelju Protokola o partnerstvu koji je potpisan 2017. godine, kako bi zajedničkim radom doprinosili kontinuiranom poboljšanju brige za ovu grupu građana.ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke konkurentski zahtjev za dostavu ponuda-
15/01/2019


ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - postupak javne nabavke usluga fizičkog i tehničkog obezbjeđenja Javne ustanove Centar za socijalni rad ZenicaPrijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2018. godine
04/01/2019


Dana 04.01.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za novembar 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za novembar 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za novembar 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za novembar 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za novembar 2018.
- Zaposlene porodilje za novembar 2018.
- Dodatak na djecu za novembar 2018.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za novembar 2018.SRETNA NOVA 2019. GODINA
 SRETNA NOVA 2018. GODINA
31/12/2018
SRETNA NOVA 2019. GODINA

Kolektiv JU Centar za socijalni rad ZenicaNadzor pokazao: Centar profesionalan i kooperativan, a vidljiv i napredak u radu
Nadzor pokazao: Centar profesionalan i kooperativan, a vidljiv i napredak u radu
21/12/2018


Dana 18.12.2018. godine izvršen je nadzor nad stručnim radom JU Centar za socijalni rad Zenica, kao i kontrola namjenskog utroška sredstava doznačenih Centru, zaključno sa 31.10.2018. godine, namijenjenih za ostvarivanje prava po Kantonalnom zakonu. Nadzor su izvršili predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona.

Na kraju provedenog nadzora sačinjena je Službena zabilješka u kojoj između ostalog stoji:
„Uposlenici Centra ispunjavaju svoje radne obaveze na vrijeme i u skladu sa zakonima, te je vidljiv napredak u radu Centra.“ U Službenoj zabilješci se dalje kaže da JU Centar za socijalni rad Zenica ima izuzetno dobru saradnju i koordinaciju sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice te završava riječima:
„Prisutni zaposlenici Centra, na čelu sa direktorom, ispoljili su primjerenu profesionalnost i kooperativnost od značaja za ispunjenje ciljeva posjete.“

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2018. godine
07/12/2018


Dana 07.12.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za oktobar 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za oktobar 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za oktobar 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za oktobar 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za oktobar 2018.
- Zaposlene porodilje za oktobar 2018.
- Dodatak na djecu za oktobar 2018.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za oktobar 2018.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2018. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2018. godine
05/12/2018


Dana 05.12.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 11. mjesec 2018. godine.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE
OBAVIJEST ZA KORISNIKE
27/11/2018


NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI GRADONAČELNIKA
GRADA ZENICA BR.11-49-5457/18 OD 21.11.2018.godine,
KORISNICI STALNE NOVČANE POMOĆI
KOJI IMAJU OTVOREN RAČUN KOD ADDICO BANKE,
SU OBAVEZNI DO KRAJA 2018.godine OTVORITI NOVE TEKUĆE RAČUNE
KOD BANAKA UZ PLAĆANJE PROVIZIJE,
IZ RAZLOGA ODUSTANKA ADDICO BANKE OD SARADNJE S OVIM CENTROM.


DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
23/11/2018


SRETAN 25. NOVEMBAR, DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
Zahvalica za JU Centar za socijalni rad Zenica
23/11/2018

Danas, 23.novembra 2018. godine, je na prigodnoj svečanosti u sklopu manifestacije „Dani otvorenih vrata“ i prezentacije Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, dodijeljena zahvalnica JU Centar za socijalni rad Zenica. Zahvalnicu za razumijevanje i nesebičnu podršku u razbijanju predrasuda i poboljšanju uslova života osoba s posebnim potrebama na području ZDK, je u ime kolektiva JU Centar za socijalni rad Zenica primio direktor Centra Nebojša Nikolić.

„Iskreno se nadamo da ćemo nastaviti dosadašnju uspješnu saradnju naše dvije ustanove kako bismo zajedničkim radom doprinosili kontinuiranom poboljšanju brige za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“, kazao je Nikolić.
Povodom obilježavanja Univerzalnog dana djeteta
21/11/2018

Povodom obilježavanja Univerzalnog dana djeteta i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, Predstavništva u BiH, i ELSA Zenica, jučer je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, za studente održan seminar „Svi ideali svijeta ne vrijede suzu jednog djeteta“

Na pomenutom seminaru učešće je uzeo Centar za socijalni rad kao jedna od najvažnijih karika u lancu institucija koja štite prava i interese djeteta.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august i septembar 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august i septembar 2018. godine
08/11/2018


Dana 08.11.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Smještaj u drugu porodicu za septembar 2018..
- Dječiji dodatak za august i septembar 2018..
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za august i septembar 2018.
JAVNI KONKURS
za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja – osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/19. godinu
 JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja – osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/19. godinu
07/11/2018


Obavještavamo zainteresirane kandidate da je na Facebook stranici JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica i Asocijacije za razvoj LEDA iz Zenice, objavljen Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja – osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/2019. godinu. Svi ostali podaci navedeni su u tekstu Javnog konkursa koji možete pogledati na dolje priloženom linku.

U prilogu objavljujemo:

Link na FB stranici JU OŠ „Hasan Kikić“ Link na FB stranici Asocijacije za razvoj LEDA Zenica

U prilogu objavljujemo:
FB stranica JU OŠ „Hasan Kikić“Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august i septembar 2018. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august i septembar 2018. godine
06/11/2018


Dana 06.11.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za august i septembar 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za august 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za august i septembar 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za august i septembar 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za august i septembar 2018.
- Zaposlene porodilje za august i septembar 2018.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2018. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2018. godine
30/10/2018


Dana 30.10.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 10. mjesec 2018. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni i juli 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni i juli 2018. godine godine
09/10/2018


Dana 09.10.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Opremu novorođenog djeteta za juni 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za juni 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za juni 2018.
- Zaposlene porodilje za juli 2018.
- Dodatak na djecu za juni i juli 2018.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni i juli 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni i juli 2018. godine
09/10/2018


Dana 09.10.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za juli 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za juni i juli 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za juli 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za juli 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za juli 2018.
- Zaposlene porodilje za juni 2018.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni 2018. godine djelimično
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni 2018. godine djelimično
08/10/2018


Dana 08.10.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za juni 2018.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za juni 2018.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar 2018. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar 2018. godine
08/10/2018


Dana 08.10.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 9. mjesec 2018. godine.

POVODOM DESET GODINA RADA JU „DOM ZA STARA LICA ZENICA“ ZENICA
01/10/2018

Danas, 1.oktobra 2018. godine, na prigodnoj svečanosti povodom obilježavanja desete godišnjice uspješnog rada Javne ustanove „Dom za stara lica Zenica“ Zenica dodijeljena je zahvalnica JU Centar za socijalni rad Zenica za pomoć i podršku ovoj ustanovi u ostvarivanju njene uloge i zadataka. Zahvalnicu je u ime kolektiva JU Centar za socijalni rad Zenica primio direktor Centra Nebojša Nikolić.

Inače. povodom ovog vrijednog jubileja, u ime JU Centar za socijalni rad Zenica i u svoje lično ime, iskrene čestitke svim zaposlenicima Ustanove, a svim korisnicima Ustanove čestitke povodom Međunarodnog dana starih lica, uputio je Nebojša Nikolić, direktor Centra.

„Iskreno se nadamo da ćemo nastaviti dosadašnju uspješnu saradnju naše dvije ustanove kako bismo zajedničkim radom doprinosili kontinuiranom poboljšanju brige za stara i odrasla lica“, kazao je Nikolić.


Zahvalica JU Centar za socijalni rad Zenica

Zahvalica JU Centar za socijalni rad Zenica

UDRUŽENJE „PROSLAVI OPORAVAK“ I JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
14/09/2018

Unapređenje servisa za osobe sa problemom ovisnosti

U petak, 14.09.2018. godine, u organizaciji Udruženja „Proslavi oporavak“ u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za socijalni rad Zenica, u prostorijama Centra, održan je multisektorski sastanak kojem su proisustvovali predstavnici institucija, ustanova, škola, policije i nevladinih organizacija, a razgovaralo se o unapređenju servisa za osobe sa problemom ovisnosti sa akcentom na multisektorsku saradnju i umrežavanje, kako bi se osoba u procesu oporavka od ovisnosti zajedničkim naporima podržala i dovela na mjesto njenog punog potencijala.
Skup je pozdravio i uputio riječi dobrodošlice Nebojša Nikolić, direktor JU Centar za socijalni rad Zenica, dok su predstavnici Udruženja „Proslavi oporavak“ prezentirali novi trogodišnji regionalni projekat koji će biti relizovan u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, u partnerstvu sa Svjetskom Federacijom Protiv Droge (WFAD).
U okviru ovog projekta uspostavljena je besplatna i anonimna telefonska linija, 0800 28 000, web stranica , te besplatno savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga.
Kako je zaključeno na ovom sastanku važno je prepoznavanje ovisnosti kao bolesti, pri čemu se ovisnici veoma teško, zbog stida i negiranja, odlučuju da potraže pomoć u zvaničnim institucijama. Samo zajedničkim naporima, te preventivnim radom, može se djelovati na ovisnost kao bolest koja uništava ne samo pojedinca nego i kompletnu porodicu.

OBAVIJEST
 OBAVIJEST
10/09/2018

Na osnovu upita građana o aktivnostima JU Centar za socijalni rad Zenica oko projekta uključivanja djece korisnika stalne novčane pomoći i dječijeg dodatka u predškolski odgoj dajemo sljedeću obavijest:

- Nosilac svih aktivnosti oko projekta „Predškolski odgoj za svu djecu PEACH“ je Asocijacija za razvoj LEDA.

- Na osnovu potpisanog Protokola o partnerstvu između Asocijacije za razvoj LEDA i JU Centar za socijalni rad Zenica, CSR Zenica je poštujući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, br 49/06; 76/11 i 89/11) dostavio podatke o korisnicima stalne novčane pomoći i dječijeg dodatka sa područja nekoliko mjesnih zajednica, po kriterijima utvrđenim od Asocijacije LEDA, kako bi pomenuta organizacija izvršila anketiranje porodica i utvrdila najugroženije korisnike socijalne zaštite čija djeca će besplatno koristiti usluge predškolskog odgoja i obrazovanja.

- Centar za socijalni rad Zenica ovim putem izražava zahvalnost Asocijaciji za razvoj LEDA na aktivnostima koje provodi u cilju pomoći najugroženijim kategorijama našeg društva. Upućujemo poziv i svim drugim organizacijama da svojim projektima pomognu naše korisnike, a Centar za socijalni rad Zenica će sa svoje strane, u skladu sa zakonskim propisima, uvijek rado biti na raspolaganju.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za maj 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za maj 2018. godine
06/09/2018


Dana 06.09.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za maj 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za maj 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za maj 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za maj 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za maj 2018.
- Zaposlene porodilje za maj 2018.
- Dodatak na djecu za maj 2018.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za maj 2018.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za august 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za august 2018. godine
04/09/2018


Dana 04.09.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 8. mjesec 2018. godine.

Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za juli 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za juli 2018. godine
03/08/2018


Dana 01.08.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 7. mjesec 2018. godine.

OBAVIJEST
27/07/2018

Obavještavamo Vas da Centar ženskih prava neće raditi u mjesecu augustu zbog kolektivnog godišnjeg odmora, te da će pravna pomoć za klijentice biti nastavljena u mjesecu septembru.

Podsjećamo da klijentice mogu slati online upite putem web stranice Online pravna pomoćMini PRIDE edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad
Mini PRIDE edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad
19/07/2018

U Zenici je danas nastavljena Mini PRIDE edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kojoj prisustvuju i profesionalci iz Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica.

Drugi dan edukacije govorilo se o tome šta su hranitelji dobili kroz PRIDE obuku, važnosti odnosa sa porodicom porijekla, važnosti timskog rada kao i drugim temema od značaja za hraniteljstvo kao jedan od najboljih oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.

Ovaj stručni skup organizirali su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om BiH i SOS Dječija sela BiH.NA STRUČNOM SKUPU U ZENICI
18/07/2018

Mini PRIDE edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad

U Zenici se 18. i 19. jula 2018. godine održava dvodnevna Mini PRIDE edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Mini PRIDE treningu profesionalaca prisustvovali su i profesionalci iz Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica.

Predstavljeni su ciljevi i vrijednosti programa PRIDE u FBiH, njegove kompetencije u zaštiti i odgoju djece, zadovoljavanju razvojnih potreba djece, bavljenju njihovim zastojima, podršci odnosu djece i roditelja... Govorilo se i o ulozi profesionalaca u životu djece i porodice.

Edukacija se nastavlja i sutra, 19. jula.

Ovaj stručni skup organizirali su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om BiH i SOS Dječija sela BiH.

Sa edukacije profesionalaca iz centara za socijalni rad s područja ZDK u Zenici
Sa edukacije profesionalaca iz centara za socijalni rad s područja ZDK u Zenici

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za mart 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za mart 2018. godine
06/07/2018


Dana 06.07.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za mart 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za mart 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za mart 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za mart 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za mart 2018.
- Zaposlene porodilje za mart 2018.
- Dodatak na djecu za mart 2018.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za mart 2018.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za juni 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za juni 2018. godine
05/07/2018


Dana 05.07.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 6. mjesec 2018. godine.

NA STRUČNOM SKUPU U BIHAĆU
29/06/2018

U Bihaću je 28. i 29. juna 2018. godine održan dvodnevni Sručni skup o temi „Jedinstvena metodologija za izradu socijalne anamneze“ na kojoj su učestvovali i predstavnici Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica. Tom prilikom predstavljena su iskustva Centra za socijalni rad rad Zenica u izradi socijalne anamneze.

Ovaj stručni skup organizirali su Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i OSCE.

Predstavljena iskustva Centra za socijalni rad u izradi socijalne anamnezePredstavljena iskustva Centra za socijalni rad u izradi socijalne anamneze

Predstavljena iskustva Centra za socijalni rad u izradi socijalne anamneze

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za februar 2018. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za februar 2018. godine
07/06/2018


Dana 07.06.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za februar 2018.
- Smještaj u drugu porodicu za februar 2018.
- Opremu novorođenog djeteta za februar 2018.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za februar 2018.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za februar 2018.
- Zaposlene porodilje za februar 2018.
- Dodatak na djecu za februar 2018.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za februar 2018.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2018. godine
01/06/2018


Dana 01.06.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 5. mjesec 2018. godine.

Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za april 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za april 2018. godine
08/05/2018


Dana 04.05.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 4. mjesec 2018. godine.

1. Maj
01/05/2018
Svim građankama i građanima Zenice
sretan Prvi maj, praznik rada,
žele rukovodstvo i radnici Centra za socijalni rad Zenica.

Potpisan Protokol o partnerstvu JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA I ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ LEDA
23/04/2018

Potpisan Protokol o partnerstvu
Dana 23.04.2018. godine, Nebojša Nikolić, direktor JU Centar za socijalni rad Zenica, i Adela Mehinagić, predsjednica Asocijacije za razvoj LEDA, potpisali su Protokol o partnerstvu sa ciljem smanjenja socijalne isključenosti i svih oblika diskriminacije te osiguranje adekvatnog nivoa socijalne zaštite stanovništva Grada Zenica. Inače, ovo je Centru dvadeset drugi međusektorski protokol kojim se osigurava partnerstvo u projektima kroz organiziranje i provođenje socijalnih i drugih akcija.
Protokol je potpisan na četiri godine.

Nebojša Nikolić i Adela Mehinagić

Sa potpisivanja Protokola o partnerstvu u JU Centar za socijalni rad Zenica: Nebojša Nikolić i Adela Mehinagić
Prijenos naknada koje finansira Zenicko-dobojski kanton za decembar 2017. godine
Prijenos naknada koje finansira Zenicko-dobojski kanton za decembar 2017. godine
09/04/2018


Dana 06.04.2018. godine izvrsen je prijenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novcanu pomoc za 12.2017.
- Smjestaj u drugu porodicu za 12.2017.
- Opremu novorodenog djeteta za 12.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 12.2017.
- Jednokratnu pomoc nezaposlenoj porodilji za 12.2017.
- Zaposlene porodilje za 12.2017.
- Dodatak na djecu za 12.2017.
- Refundacija troskova medicinskog vjestacenja za 12.2017.
POSJETA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
19/03/2018

Gosti iz Republike Srbije

Programom posjete ustanovama socijalne zastite na prostoru Zeničko-dobojskog kantona koja se odvija u okviru Konferencije "Socijalni rad u obrazovanju" Drustva socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, JU Centar za socijalni rad Zenica 19. marta 2018. godine posjetili su gosti iz Republike Srbije, predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zastitu i Komore socijalne zastite Republike Srbije.
Bila je ovo prilika da se razgovara o aktuelnoj situaciji u oblasti socijalne zastite, da se razmijene iskustva, te prezentiraju prepreke i izazovi u ovoj oblasti.

Gosti iz Republike Srbije


Gosti iz Republike Srbije


8 Mart
 8 Mart
08/03/2018
Uposlenici JU Centar za socijalni rad Zenica povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena, svim ženama i njihovim porodicama žele puno zdravlja, sreće i uspjeha.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2017. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2017. godine
06/03/2018


Dana 06.03.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za 11.2017.
- Smještaj u drugu porodicu za 11.2017.
- Opremu novorođenog djeteta za 11.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 11.2017.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 11.2017.
- Zaposlene porodilje za 11.2017.
- Dodatak na djecu za 11.2017.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 11.2017.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2018. godine
05/03/2018


Dana 02.03.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 2. mjesec 2018. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2017. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2017. godine
07/02/2018


Dana 07.02.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za 10.2017.
- Smještaj u drugu porodicu za 10.2017.
- Opremu novorođenog djeteta za 10.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 10.2017.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 10.2017.
- Zaposlene porodilje za 10.2017.
- Dodatak na djecu za 10.2017.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 10.2017.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za januar 2018. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za januar 2018. godine
05/02/2018


Dana 02.02.2018. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 1. mjesec 2018. godine.

JAVNI POZIV - za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju za pripadnike nacionalnih manjina – Rome iz Zenice, Zavidovića i Kaknja
 JAVNI POZIV - za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju za pripadnike nacionalnih manjina – Rome iz Zenice, Zavidovića i Kaknja
24/01/2018


U okviru realizacije projekta „Inkluzija Roma kroz obrazovanje, zapošljavanje i socio-ekonomsku podršku“ finansiranog od strane Švicarskog Caritasa, Vlade Lihtenštajna i Fondacije Medicor, implementator projekta, Asocijacija za razvoj Leda iz Zenice objavljuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju za pripadnike nacionbalnih manjina – Rome iz Zenice, Zavidovića i Kaknja.

U prilogu objavljujemo:
1. Javni poziv

2. Prijavni obrazac za odabir korisnika za projekat


SRETNA NOVA 2018. GODINA
 SRETNA NOVA 2018. GODINA
31/12/2017
SRETNA NOVA 2018. GODINA

Kolektiv JU Centar za socijalni rad ZenicaPrenos naknada koje finansira ZDK za septembar 2017.
 Prenos naknada koje finansira ZDK za septembar 2017.
29/12/2017


Dana 28.12.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 9.2017.
- Smještaj u drugu porodicu za 9.2017.
- Opremu novorođenog djeteta za 9.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 9.2017.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 9.2017.
- Zaposlene porodilje za 9.2017.
- Dodatak na djecu za 9.2017.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 9.2017.
Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica
 Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica
12/12/2017


Dana 12.12.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za školski pribor za djecu korisnika stalne novčane pomoći za školsku 2017/2018. godinu.

Prenos naknada koje finansira ZDK za august 2017.
 Prenos naknada koje finansira ZDK za august 2017.
06/12/2017


Dana 06.12.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 8.2017.
- Smještaj u drugu porodicu za 8.2017.
- Opremu novorođenog djeteta za 8.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 8.2017.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 8.2017.
- Zaposlene porodilje za 8.2017.
- Dodatak na djecu za 8.2017.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 8.2017.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2017. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2017. godine
01/12/2017


Dana 01.12.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 11. mjesec 2017. godine.

Novi broj telefona JU Centar za soicjalni rad Zenica
28/11/2017
Novi broj telefona
JU Centar za socijalni rad Zenica
032 - 447 - 956SASTANAK PREDSTAVNIKA JU DOM PORODICA ZENICA I JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
24/11/2017U petak, 24. novembra, održan je sastanak predstavnika JU Dom porodica Zenica i JU Centar za socijalni rad Zenica. Tema sastanka bila je daljnje unapređenje saradnje ove dvije ustanove koja za cilj ima bolji status štićenika, koju provode timovi stručnjaka obje institucije.

Predstavnici JU Dom porodica Zenica i JU Centar za socijalni rad Zenica


Dana državnosti BiH
23/11/2017
SRETAN 25. NOVEMBAR,
DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE57 GODINA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
 57 GODINA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
10/11/2017
Centar za socijalni rad Zenica osnovan je 11. novembra 1960. godine. U proteklih 57 godina neprekidnog rada i djelovanja Centar za socijalni rad Zenica uvijek je bio među vodećim centrima u bivšoj Jugoslaviji, a i sada u državi Bosni i Hercegovini. Za svoj stručni rad u oblesti socijalne zaštite višestruko je nagrađivan. Danas Centar za socijalni rad Zenica, baštineći višedecenijsku tradiciju uspješnosti u radu i neprekidnom razvoju, jeste temeljna institucija koja pruža socijalnu zaštitu ugroženim pojedincima, građanima s područja grada Zenice, kao i ugroženim grupama. Centar je i institucija u kojoj se istražuju i analiziraju pojedini socijalni problemi u lokalnoj zajednici kako bi se prevenirali, sanirali ili otklonila nepovoljna stanja u zajednici.

Povodom ovog vrijednog jubileja Centra zahvaljujemo se svima na koji su u proteklih 57 godina davali podršku njegovom radu i razvoju, posebno osnivaču Gradu Zenica.

Zahvaljujemo se i svim bivšim i sadašnjim radnicima Centra koji su svojim vrijednom radom i zalaganjem doprinijeli njegovoj uspješnosti. Velika zahvalnost i našim korisnicima, partnerima i ustanovama socijalne zaštite koji su zajedno s nama radili na stvaranju boljeg i kvalitetnijeg života, života zasnovanog na vladavini prava i sigurnosti svakog pojedinca, porodica i grupa.


Prenos naknada koje finansira ZDK za juli 2017.
 Prenos naknada koje finansira ZDK za juli 2017.
07/11/2017


Dana 07.11.2017. godine izvrsen je prenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za:

- stalnu novcanu pomoc za 7.2017.
- smjestaj u drugu porodicu za 7.2017.
- opremu novorodenog djeteta za 7.2017.
- prehranu djeteta do 6 mj. za 7.2017.
- jednokratnu pomoc nezaposlenoj porodilji za 7.2017.
- zaposlene porodilje za 7.2017.
- dodatak na djecu za 7.2017.
- refundacija troskova medicinskog vjestacenja za 7.2017.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2017. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2017. godine
01/11/2017


Dana 01.11.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 10. mjesec 2017. godine.

OBAVIJEST
 OBAVIJEST
24/10/2017


Dana 16.10.2017. godine obavješteni smo od Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica, da će se obustaviti isporuka obroka i hljeba za korisnike Gradske narodne kuhinje u Zenici, od dana 01.11.2017. godine na punktovima: Gradišće, Banlozi /Banlozi Romi, Zgrada u Crkvicama i Zgrada u Novom Radakovu, ul. Ćire Truhelke br. 6., jer na nekim od njih ne postoje tehničko-higijenski uslovi za isporuku.


Korisnici sa ovih punktova obavezni su da se jave u JU Centar za socijalni rad u Zenici, kancelarija br. 12 u što kraćem vremenskom periodu a najkasnije do 25.10.2017. godine radi ažuriranja spiskova i revizije prema kriterijima i opredjeljenja za preuzimanje jednog obroka na njima najbližem punktu: Blatuša, Londža, Novo Radakovo i Crkvice.

ETIČKI KODEKS ZA RADNIKE JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
 ETIČKI KODEKS ZA RADNIKE JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
16/10/2017
ETIČKI KODEKS
ZA RADNIKE JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA


JAVNI POZIV
10/10/2017JAVNI POZIVJAVNI POZIV

za odabir korisnika/ca pomoci za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica
unistenih ili ostecenih u poplavama 2014. godine
na podrucju grada Zenica

Prilozi za preuzimanje

Tekst Javnog poziva
Prijavni obrazac
Prenos naknada koje finansira ZDK za juni 2017.
 Prenos naknada koje finansira ZDK za juni 2017.
06/10/2017


Dana 06.10.2017. godine izvrsen je prenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za:

- stalnu novcanu pomoc za 6.2017.
- smjestaj u drugu porodicu za 6.2017.
- opremu novorodenog djeteta za 6.2017.
- prehranu djeteta do 6 mj. za 6.2017.
- jednokratnu pomoc nezaposlenoj porodilji za 6.2017.
- zaposlene porodilje za 6.2017.
- dodatak na djecu za 6.2017.
- refundacija troskova medicinskog vjestacenja za 6.2017.
Prijenos naknada za stalnu novcanu pomoc koje finansira Grad Zenica za septembar 2017. godine
 Prijenos naknada za stalnu novcanu pomoc koje finansira Grad Zenica za septembar 2017. godine
05/10/2017


Dana 03.10.2017. godine izvrsen je prijenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novcanu pomoc za 9. mjesec 2017. godine.PODRSKA PROJEKTU MOBILNE IGRAONICE ZA DJECU PREDSKOLSKE DOBI U 2017. GODINI
20/09/2017

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO DOBOJSKI KANTON
JU PREDSKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZENICA


CIVITAS

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i ove godine
podrzati rad besplatne mobilnih igraonice za djecu predskolske dobi u
u vrticu "LIPA" Travnicka cesta br. 42.

Igraonica ce se organizovati u periodu od 01.10. do 01.12.2017. godine,
svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati. Sa djecom ce raditi odgajateljice iz Ustanove.
U igraonicu se mogu ukljuciti samo djeca iz marginaliziranih grupa,
djeca socijalno ugrozenih kategorija, djeca nezaposlenih roditelja,
djeca studenata, djeca bez roditelja.

Za upis je potrebno donijeti slijedeca dokumenta.
1. Kopija rodnog lista djeteta
2. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 15 dana )
3. Potvrda kao dokaz da roditelji ili staratelji pripadaju
navedenim kategorijama

Upis djece se vrsi u Upravi Ustanove, sluzbeni ulaz vrtica "Pinokia"
Ul. Ezhera Eze Arnautovica br. 5 (Odmut), u vremenskom periodu
od 08,00 do 15,00 sati svaki radni dan. Upis traje 15 dana, pocev
od 18.9. do 29.9.2017. godine.

Za sve dodatne informacije mozete kontaktirati,
koordinatora na projektu, broj telefona 443-861Prenos naknada koje finansira ZDK za maj 2017.
 Prenos naknada koje finansira ZDK za maj 2017.
07/09/2017


Dana 06.09.2017. godine izvrsen je prenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za:

- stalnu novcanu pomoc za 5.2017.
- smjestaj u drugu porodicu za 5.2017.
- opremu novorodenog djeteta za 5.2017.
- prehranu djeteta do 6 mj. za 5.2017.
- jednokratnu pomoc nezaposlenoj porodilji za 5.2017.
- zaposlene porodilje za 5.2017.
- dodatak na djecu za 5.2017.
- refundacija troskova medicinskog vjestacenja za 5.2017.
Prijenos naknada za stalnu novcanu pomoc koje finansira Grad Zenica za august 2017. godine
 Prenos naknada koje finansira Grad Zenica za juli 2017
05/09/2017


Dana 04.09.2017. godine izvrsen je prijenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novcanu pomoc za 8. mjesec 2017. godine.

Prenos naknada koje finansira ZDK za april 2017.
 Prenos naknada koje finansira ZDK za april 2017.
08/08/2017


Dana 08.08.2017. godine izvrsen je prenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za:

- stalnu novcanu pomoc za 4.2017.
- smjestaj u drugu porodicu za 4.2017.
- opremu novorodenog djeteta za 4.2017.
- prehranu djeteta do 6 mj. za 4.2017.
- jednokratnu pomoc nezaposlenoj porodilji za 4.2017.
- zaposlene porodilje za 4.2017.
- dodatak na djecu za 4.2017.
- refundacija troskova medicinskog vjestacenja za 4.2017.
Prenos naknada koje finansira Grad Zenica za juli 2017
 Prenos naknada koje finansira Grad Zenica za juli 2017
03/08/2017


Dana 03.08.2017. godine izvrsen je prenos sredstava na racune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novcanu pomoc za 7. mjesec 2017.

Razgovor o aktuelnim temama vezanim za osobe sa invaliditetom
28/07/2017Dana 28.07.2017. godine predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona Munir Isaković je u JU Centar za socijalni rad Zenica razgovarao sa predstavnicima naše ustanove na čelu sa direktorom Nebojšom Nikolićem o aktuelnim temama iz socijalne, dječije i porodične zaštite vezanim za osobe sa invaliditetom. Razgovaralo se o ostvarivanju prava lica sa invaliditetom, počev od stalne novčane pomoći, dječijeg dodatka, porodiljskih naknada, smještaja u ustanove socijalne zaštite, kao i pravaca koji bi mogli dovesti do poboljšanja naknada i općenito položaja osoba sa invaliditetom.
Učesnici razgovora su se saglasili da nastave zajednički rad na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom na kojem se radi i na osnovu Protokola o partnerstvu potpisanog 2016. godine.

 IMG_1085

Fotos: Sa sastanka u JU Centar za socijalni rad Zenica

Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za juni 2017. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za juni 2017. godine
03/07/2017


Dana 03.07.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 6. mjesec 2017.

Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica za juni 2017. godine
 Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica za juni 2017. godine
19/06/2017


Dana 15.06.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za subvenciju alternativnog grijanja 2016/17.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za februar 2017. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za februar 2017. godine
08/06/2017


Dana 07.06.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za 2.2017.
- Smještaj u drugu porodicu za 2.2017.
- Opremu novorođenog djeteta za 2.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 2.2017.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 2.2017.
- Zaposlene porodilje za 2.2017.
- Dodatak na djecu za 2.2017.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 2.2017.
OBAVIJEST za korisnike prava na stalnu novčanu pomoć
 OBAVIJEST za korisnike prava na stalnu novčanu pomoć
29/05/2017


Obavještavaju se korisnici prava na stalnu novčanu pomoć, da u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, u kancelariji broj 10, mogu izvršiti uvid u rješenje Centra, broj: 03/7-35-40-846/17 od 23.05.2017. godine, kojim se korisnicima stalne novčane pomoći priznaje pravo na subvenciju alternativnog grijanja u jednokratnom iznosu.

Pribijanje ovog pismena na oglasnoj ploči se vrši dana 24.05.2017. godine.

DOBAR PRIMJER STRUČNE SARADNJE OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
27/05/2017Dana 24.05.2017. godine, u okviru saradnje koju je JU Centar za socijalni rad ostvario sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici, obavljena je posjeta studenata II i IV godine Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta našoj ustanovi. Cilj posjete je bio da se studenti koji studiraju na Odsjeku za socijalnu pedagogiju upoznaju koja su to područja djelovanja socijalnog pedagoga u okviru JU Centar za socijalni rad, te da im se omogući provedba praktičnog dijela nastave studenata socijalne pedagogije. Tokom posjete, studentima je putem predavanja i prezentacije praktičnih primjera od strane uposlenih socijalnih pedagoga Centra detaljno objašnjena uloga socijalnog pedagoga u JU Centar za socijalni rad.

 SLIKA 1


 SLIKA 2


 SLIKA 3


 SLIKA 4


 SLIKA 5

U POVODU MEĐUNARODNOG DANA MUZEJA
18/05/2017 ZAHVALNICA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
ZAHVALNICA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA

JU Muzej grada Zenice je u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18.05.2017., upriličio prigodnu svečanost na kojoj je, između ostalog, i Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zenica dodijelio Zahvalnicu za izuzetnu i uspješnu saradnju, te za dugogodišnju pomoć i potporu u radu Muzeja grada Zenica.


Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za januar 2017. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za januar 2017. godine
09/05/2017


Dana 09.05.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 1.2017.
- Smještaj u drugu porodicu za 1.2017.
- Opremu novorođenog djeteta za 1.2017.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 1.2017.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 1.2017.
- Zaposlene porodilje za 1.2017.
- Dodatak na djecu za 1.2017.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 1.2017.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2016. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2016. godine
10/04/2017


Dana 10.04.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 12.2016.
- Smještaj u drugu porodicu za 12.2016.
- Opremu novorođenog djeteta za 12.2016.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 12.2016.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 12.2016.
- Zaposlene porodilje za 12.2016.
- Dodatak na djecu za 12.2016.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za 12.2016.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2017. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2017. godine
04/04/2017


Obavještavamo korisnike stalne novčane pomoći da je Grad Zenica 31.03.2017. godine uplatio stalnu novčanu pomoć za mart 2017. godine koju vrši u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK-a.

U POVODU OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNOG RADA
28/03/2017Radno/svečana sjednica Društva socijalnih radnika ZDK

Javna ustanova Centar za socijalni rad Zenica 27.03.2017. godine bila je domaćin radno/svečanog skupa koji je organiziralo Društvo socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona u povodu Obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada. Uz prezentaciju izvještaja o radu Društva u radnom dijelu sjednice socijalni radnici Centra za socijalni rad Zenica Nedžad Alić i Samir Hrustić prezentirali su inovativne modele Centra u pružanju usluga socijalne zaštite, a riječ je o porodičnoj grupnoj konferenciji, stanovanju u lokalnoj zajednici uz podršku i Domu za beskućnike.

Ovom prilikom socijalnim radnicima Centra Nirmi Mešinović, Senadu Bajramoviću i penzionisanom socijalnom radniku Petru Čabriću, Društvo socijalnih radnika ZDK dodijelilo je zahvalnice za poseban doprinos i razvoj socijalne zaštite.

 Sa radno/svečane sjednice Društva socijalnih radnika ZDK
Sa radno/svečane sjednice Društva socijalnih radnika ZDK


 Sa radno/svečane sjednice Društva socijalnih radnika ZDK
Sa radno/svečane sjednice Društva socijalnih radnika ZDK


 Sa radno/svečane sjednice Društva socijalnih radnika ZDK
Sa radno/svečane sjednice Društva socijalnih radnika ZDK


Socijalni radnik Nedžad Alić, izlaže o temi porodične grupne konferencije
Socijalni radnik Nedžad Alić, izlaže o temi porodične grupne konferencije


Socijalni radnik Samir Hrustić je govorio o stanovanju u lokalnoj zajednici uz podršku i Domu za beskućnike
Socijalni radnik Samir Hrustić je govorio o stanovanju u lokalnoj zajednici uz podršku i Domu za beskućnikeU POVODU OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNOG RADA
21/03/2017ZAHVALNICA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA

Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine je u povodu obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, 21.03.2017., Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zenica dodijelio Zahvalnicu za poseban doprinos i razvoj porodične, dječije i socijalne zaštite. Zahvalnica je dodijeljena na naučnom skupu organizovanom u povodu Međunarodnog dana socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek Socijalnog rada, pod nazivom „Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini“, a na kojem su učestvovali i predstavnici Centra.

Zahvalnica

Dan Grada Zenice
20/03/2017


Sretan Dan Grada Zenice svim Zeničanima.JU Centar za socijalni rad Zenica


8 Mart
 8 Mart
08/03/2017
Uposlenici JU Centar za socijalni rad Zenica povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena, svim ženama i njihovim porodicama žele puno zdravlja, sreće i uspjeha.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2016. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2016. godine
07/03/2017


Dana 07.03.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 11.2016.
- Smještaj u drugu porodicu za 11.2016.
- Opremu novorođenog djeteta za 11.2016.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 11.2016.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 11.2016.
- Zaposlene porodilje za 11.2016.
- Dodatak na djecu za 11.2016.
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2017. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2017. godine
02/03/2017


Obavještavamo korisnike stalne novčane pomoći da je Grad Zenica 02.03.2017. godine uplatio stalnu novčanu pomoć za februar 2017. godine koju vrši u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK-a.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
 Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
28/02/2017
Svim Bosancima i Hercegovcima sretan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

OBAVIJEST
OBAVIJEST
17/02/2017


Obavještavamo sva lica koja su predala zahtjev za povrat sredstava uplaćenih u svrhu pregleda na Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, da u kancelariji broj 44 mogu izvršiti uvid u rješenje broj: 03/8-35-38-2132/16 od 17.02.2017. godine, kojim je utvrđeno koja lica imaju pravo na povrat navedenih sredstava.
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA I DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA ZDK -Potpisan Protokol o partnerstvu
 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA I DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA ZDK -Potpisan Protokol o partnerstvu
16/02/2017


Nebojša Nikolić, direktor JU Centar za socijalni rad Zenica, i Mirnes Telalović, predsjednik Društva socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona, 16.02.2017. godine potpisali su Protokol o partnerstvu kojim su se obavezali da će utvrđenim principima i zajedničkim djelovanjem ostvariti postavljene ciljeve, a riječ je o osiguranju adekvatnog nivoa socijalne zaštite, smanjenju socijalne isključenosti i svih oblika diskriminacije, decentralizaciji usluga socijalne zaštite, jačanju ukupnih kapaciteta ustanova socijalne zaštite te razvoju partnerstva vladinog, nevladinog i privatnog sektora.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2016. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2016. godine
07/02/2017


Dana 07.02.2017. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 10.2016.
- Smještaj u drugu porodicu za 10.2016.
- Opremu novorođenog djeteta za 10.2016.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 10.2016.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 10.2016.
- Zaposlene porodilje za 10.2016.
- Dodatak na djecu za 10.2016.
- Refundaciju troškova medicinskog vještačenja za 10.2016
Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica za januar 2017. godine
Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica za januar 2017. godine
02/02/2017


Obavještavamo korisnike stalne novčane pomoći da je Grad Zenica 02.02.2017. godine uplatio stalnu novčanu pomoć za januar 2017. godine koju vrši u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK-a.

SRETNA NOVA 2017. GODINA
 SRETNA NOVA 2017. GODINA
30/12/2016


SRETNA NOVA 2017. GODINAKolektiv JU Centar za socijalni rad Zenica


Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2016. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2016. godine
30/12/2016


Dana 30.12.2016. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za 09.2016.
- Smještaj u drugu porodicu za 09.2016.
- Medicinsko vještačenje za 09.2016.
- Opremu novorođenog djeteta za 09.2016.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 09.2016.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 09.2016.
- Zaposlene porodilje za 09.2016.
- Dodatak na djecu za 09.2016.Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica za decembar 2016. godine
Prijenos naknada koje finansira Grad Zenica za decembar 2016. godine
29/12/2016


Dana 29.12.2016. godine izvršen je preijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za decembar 2016. godine.

P O Z I V
 P O Z I V
26/12/2016


Pozivamo korisnike dodatka na djecu, da u roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog poziva, dostave u Centar za socijalni rad Zenica, soba br. 43., dokaze o primanjima i uvjerenje o redovnom školovanju za srednjoškolce i studente u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini.

Korisnicima koji ne dostave dokaz o redovnom školovanju i visini primanja, biće obustavljena isplata dodatka na djecu i doneseno rješenje o prestanku prava.

Napominjemo, da se poziv odnosi samo na korisnike koji do sada nisu dostavili potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje prava na nastavak korištenja predmetnog prava.


PREZENTACIJA I OKRUGLI STO: „REZULTATI ISTRAŽIVAČKOG PROCESA O MLADIMA U RIZIKU U BiH“
 PREZENTACIJA I OKRUGLI STO: „REZULTATI ISTRAŽIVAČKOG PROCESA O MLADIMA U RIZIKU U BiH“
20/12/2016


U Zenici je 15.12. u organizaciji asocijacije Margina održana prezentacija i okrugli sto: „Rezultati istraživačkog procesa o mladima u riziku u Bosni i Hercegovini“, kojem je prisustvovala i zaposlenica JU Centar za socijalni rad Zenica Amela Talić-Kasap, pedagog-psiholog. Istraživanje je provedeno u periodu juni-oktobar 2016. godine, a rezultati će biti iskorišteni za stvaranje ambijenta za kvalitetniji socijalni status mladih, kao što je jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvu.

Ciljevi projekta su doprinos regionalnom postizanju socijalne inkluzije mladih pod povećanim rizikom (djeca i mladi u sukobu sa zakonom i/ili korisnici droga, mladi na ulici, Romi, djeca bez roditeljskog staranja) kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, regionalne i nacionalne saradnje i akcije zagovaranja.

U ZENICI ODRŽANA KONFERENCIJA „AKTIVNO STARENJE KAO KULTURA ŽIVLJENJA“
 U ZENICI ODRŽANA KONFERENCIJA „AKTIVNO STARENJE KAO KULTURA ŽIVLJENJA“
20/12/2016


Potrebni servisi kućne njege i pomoći

Na Konferenciji „Aktivno starenje kao kultura življenja“, u organizaciji Crvenog križa Grada Zenica održanoj 19.decembra, učesnicima, predstavnicima ustanova, udruženja i organa vlasti, koji kroz svoj rade pružaju pomoć i podršku starijim osobama. Cilj je socijalno uključivanje osoba starije životne dobi u društvene procese, na bazi međugeneracijske solidarnosti. Ovom skupu prisustvovao je i socijalni radnik JU Centar za socijalni rad Zenica Samir Hrustić koji je govorio o aktivnostima ustanove u segmentu pomoći i podršci starijim osobama, naglašavajući potrebu otvaranja servisa kućne njege i pomoći u kući u skladu sa Kantonalnim zakonom i Općinskom odlukom.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE PRAVA NA STALNU NOVČANU POMOĆ
 OBAVIJEST ZA KORISNIKE PRAVA NA STALNU NOVČANU POMOĆ
14/12/2016


Obavještavaju se korisnici prava na stalnu novčanu pomoć, da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, u kancelariji broj 10, mogu izvršiti uvid u rješenje ovog Centra, broj:03/7-35-40-887/16 od 09.12.2016. godine, kojim se korisnicima stalne novčane pomoći priznaje pravo na subvenciju alternativnog grijanja u jednokratnom iznosu.

Pribijanje ovog pismena na oglasnoj ploči se vrši dana 09.12.2016. godine.

SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
24/11/2016


SRETAN 25. NOVEMBAR, DAN DRŽAVNOSTI
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICAPOZIV KORISNICIMA DJEČIJEG DODATKA
POZIV KORISNICIMA DJEČIJEG DODATKA
22/11/2016


POZIV KORISNICIMA DJEČIJEG DODATKA
Prema Instrukciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona o načinu utvrđivanja uslova za nastavak korištenja prava iz socijalne zaštite, korisnici dječijeg dodatka su dužni dostaviti dokumentaciju za utvrđivanje prava za nastavak korištenja predmetnog prava, tj. dokaze o primanjima i uvjerenje o redovnom školovanju srednjoškolaca i studenata u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini.
Pozivaju se korisnici dječijeg dodatka koji do sada nisu dostavili dokumentaciju za reviziju, to učine odmah, a najkasnije do 30.11.2016. godine, te istu dostave u Centar za socijalni rad Zenica, kancelarija br. 43.
Korisnicima koji ne dostave dokaz o nastavku redovnog školovanja i visini primanja, biće obustavljena dalja isplata dječijeg dodatka i doneseno rješenje o prestanku prava.
O B A V I J E S T
O B A V I J E S T
22/11/2016


Za korisnike prava na stalnu novčanu pomoć


Obavještavaju se korisnici prava na stalnu novčanu pomoć, da do 30.11.2016. godine, u kancelariji broj: 10, mogu izvršiti uvid u rješenje ovog Centra, broj: 03/7-35-35-1970/16 od 14.11.2016. godine, kojim se priznaje pravo za nabavku školskog pribora djeci korisnika stalne novčane pomoći u jednokratnom iznosu.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA NA OKRUGLOM STOLU „MINIMUM SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FBiH“
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA NA OKRUGLOM STOLU „MINIMUM SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FBiH“
22/11/2016


U pripremi cjelovita reforma zakonskog okvira socijalne zaštite
U petak, 18. novembra, direktor JU Centar za socijalni rad Zenica učestvovao je na Okruglom stolu pod nazivom „Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine“, održanom u Sarajevu.
U FBiH se programima rada Vlade FBiH 2015-2018., kao i programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planira cjelovita reforma sistema socijalne zaštite tj. njenog zakonskog okvira. Postojeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom zamijenit će se sa više preciznijih i konkretnijih zakona čija je izrada u toku ili se planira za 2017. godinu:
- Zakon o osnovama socijalne zaštite (pripremljen prednacrt/radni materijal)
- Zakon o hraniteljstvu
- Zakon o zaštiti porodica sa djecom
- Zakon o socijalnim uslugama
U cjelini ovog reformskog procesa Zakon o osnovama socijalne zaštite je kamen temeljac, a u okviru njega i planirano uvođenje minimuma socijalne sigurnosti, čija osnovna svrha je:
- Na cijeloj teritoriji FBiH, u svim kantonima obezbjeđuje punu ravnopravnost korisnika, nezavisno od kantona u kome žive, u ostvarivanju prava na minimum socijalne sigurnosti. To znači ista veličina minimalne naknade za sve koji ispune kriterije za njena primanja u FBiH.
- Time se ostvaruje socijalna pravda, kantoni rasterećuju dio finansijskih obaveza koje preuzima budžet FBiH.
- Kriteriji za ostvarivanje prava na minimum socijalne sigurnosti su jednaki za sve u FBiH i definisani su indiretnim imovinskim cenzusom kao novim metodom selekcije korisnika.
- Cilj minimuma socijalne sigurnosti je da obezbijedi socijalnu pomoć onima kojim je najpotrebnija te time doprinese smanjenju siromaštva u FBiH, stabilizuje socijalnu situaciju i smanji socijalne tenzije.

OBAVJEŠTENJE
OBAVJEŠTENJE
14/11/2016


Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni i juli 2016. godine
Dana 11.11.2016. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za dodatak na djecu za 6. i 7. mjesec  2016. godine.
CENTAR NA II GODIŠNJOJ STRUČNOJ KONFERENCIJI SOCIJALNIH RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
CENTAR NA II GODIŠNJOJ STRUČNOJ KONFERENCIJI SOCIJALNIH RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
11/11/2016


Sa temom „Stručno osposobljavanje i razvoj - iskustva iz oblasti društvenih nauka socijalnog rada i psihologije u JU Centar za socijalni rad Zenica“ koju su predstavile Nina Hačimić, bivša pripravnica, i Senita Malkić-Karamuja, kandidat na stručnom osposobljavanju, Centar je dao doprinos u radu II Godišnje  stručne konferencije socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem, pod nazivom „Izazovi reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini“.
Veoma zapaženom prezentacijom mladih nada Centar je skrenuo pažnju stručne javnosti i na potrebu i mogući model pripreme mladih potencijala za rad u socijalnoj zaštiti, kao i na potrebu inkluzije stručnog osposobljavanja u okviru redovnog akademskog obrazovanja studenata socijalnog rada, psihologije i drugih društvenih nauka.
Konferencija je održana u Zenici 8. novembra, uz učešće stručnjaka iz Federacije BiH i Republike Srpske, regionalnih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite: iz Republike Hrvatske i Republike Srbije.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2016. Godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2016. Godine
09/11/2016

Dana 08.11.2016. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za 07.2016.
- Smještaj u drugu porodicu za 07.2016.
- Medicinsko vještačenje za 07.2016.
- Opremu novorođenog djeteta za 07.2016.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za 07.2016.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za 07.2016.
- Zaposlene porodilje za 07.2016.

„DJEČIJA NEDJELJA 2016.“
„DJEČIJA NEDJELJA 2016.“
07/11/2016

U toku je realizacija projekta „Osnaživanje porodica djece sa invaliditetom – X'16“

Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u ZDK-u za 2016. godinu, između 33 projekta odobrena su i sredstva za realizaciju projekta Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica „Osnaživanje porodica djece sa invaliditetom – X'16“. Na prijedlog Stručnog tima Centra, a na osnovu istraženih potreba i želja korisnika, ove godine u projekat je uključeno 12 djece sa invaliditetom iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djece iz porodica čiji članovi su, po svim kriterijima, najugroženiji članovi zajednice jer nemaju prihoda, nisu sposobni za rad i nemaju članova porodice koji bi ih mogli izdržavati.
U aktivnostima u realizaciji ovog projekta učestvuju zaposlenici Centra za socijalni rad (socijalni radnici i socijalni pedagozi) u saradnji sa roditeljima i starateljima ove djece.

Tri godine, kroz odobrene projekte u okviru obilježavanja Dječije nedjelje koje finansira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Centar  radi na podršci porodicama korisnika stalne novčane pomoći u kojima žive djeca sa invaliditetom. Time nastojimo razvijati model direktne pomoći i podrške. Osim što poboljšavamo kvalitet življenja korisnika i njihovih porodica, jačamo njihovo povjerenje u sistem i ustanovu, te pripadnost zajednici. Odgovor korisnika na ovakav angažman je uvijek pozitivan.
II. Godišnju stručnu konferenciju socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini
II. Godišnju stručnu konferenciju socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini
07/11/2016


Najavljujemo II. Godišnju stručnu konferenciju socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem, pod nazivom:
"Izazovi reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini"

PROGRAM RADA

Mjesto održavanja: Hotel Zenica, Zenica
Datum: 8. novembar 2016. godine
OBAVIJEST
OBAVIJEST
07/11/2016


Obavještavamo sva lica koja su predala zahtjev za povrat sredstava uplaćenih u svrhu pregleda na Institutu za medicinsko vještačenja zdravstvenog stanja Sarajevo, da u kancelariji br. 44 mogu izvršiti uvid u rješenje broj: 03/8-35-38-1445/16 od 01.11.2016. godine, kojim je utvrđeno koja lica imaju pravo na povrat navedenih sredstava.