Javna ustanova "Centar za socijalni rad Zenica"
Kontakt

        ADRESA                                               TELEFONI

Saliha Cakana Mulalića 5                                    Centrala:             +387-32-447-956
72 000 Zenica                                                    Sekretarica:        +387-32-447-916
Bosna i Hercegovina                                          Fax:                     +387-32-447-917

                                 EMAIL:     czsr_ze@bih.net.ba

KORISNI LINKOVI:VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

GRAD ZENICA

AGENICIJA ZA JAVNE NABAVKE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

VIJEĆE MINISTARA

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA

        Saliha Cakana Mulalića 5
            72 000 Zenica                                                                                                                                                                                                                Copyright © 2019 by " MesHa"  ·  All Rights reserved
           Tel: 032447956